• Informacja o istniejących w szkole formach pomocy dla uczniów

     • Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na życie
      i zdrowie milionów ludzi, w tym również na kondycję psychiczną młodzieży. Zdalne nauczanie, izolacja od rówieśników, ograniczona oferta spędzania wolnego czasu nasiliły wśród młodych ludzi stres, strach o przyszłość oraz depresje.

      W związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii uczniowie zostali w wielu przypadkach odcięci od pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która może być im
      w obecnych warunkach szczególnie potrzebna.

      Wiele młodych osób doświadcza negatywnych emocji: lęku o przyszłość, strachu przed zachorowaniem, niezadowolenia z powodu zakazu samotnego opuszczania domu
      i spotykania się z rówieśnikami.

      Niektórzy odczuwają frustrację z powodu braku możliwości sprostania oczekiwaniom szkoły, realizującej zdalne nauczanie. Nie zawsze mogą liczyć wsparcie ze strony rodziny. Wzrasta stres z powodu niepewności związanej
      z przyszłymi egzaminami.

      Wychodząc naprzeciw tym problemom w naszej Szkole uruchomione zostały, realizowane przez pedagogów szkolnych,  skuteczne programy prewencyjne mające na celu uświadamianie, czym jest zdrowie psychiczne, jak również służące rozwojowi umiejętności radzenia sobie
      w sytuacjach kryzysowych.

      Pedagodzy są dostępni w Szkole w następujących godzinach:

      Anna Burza

      Środa         12.10 – 16.00 
       

      Czwartek    11.45 – 16.10  

       

      Piątek         11.45 – 15.30     

       

       

      Katarzyna Szewczyk

       

      Poniedziałek  8.00 – 8.50

       

      Środa             8.00 - 8.50

       

      Czwartek       13.30 – 15.50

       

      Piątek            13.30 – 15.30