• Patron szkoły

    • Kapitan Stefan Pogonowski – Patron naszej Szkoły

       

      

     Patron naszej Szkoły urodził się 12 lutego 1895 roku w Domaniewie - ziemia łęczycka. Gimnazjum ukończył w Łodzi, a szkołę wojskową w Wilnie. Początkowo był dowódcą kompanii w wojsku rosyjskim oraz oficerem w korpusie gen. Dowbora-, a później karierę wojskową związał z 10 Dywizją Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego. Odbył wraz z nią drogę do wolnej Polski (walczył m. in. w obronie Lwowa). W wojnie polsko-bolszewickiej, jako dowódca I batalionu 28. pułku strzelców kaniowskich, stoczył wiele zwycięskich bojów. Bronił Wilna, bił się pod Grodnem oraz nad rzeką Żyzna. Wykazał wielki talent wojskowy podczas odwrotu pod Warszawę w lipcu i na początku sierpnia 1920 roku, gdy Jego oddział kilkakrotnie stoczył zwycięskie potyczki z przeważającymi oddziałami sowieckimi. Jego pragnienie ofiary dla Ojczyzny spełniło się w bitwie pod Wólką Radzymińską. 14 sierpnia w rejonie tej wsi, bolszewicy przełamali drugą linię polskiej obrony dokonując niebezpiecznego wyłomu na drodze do stolicy Polski. O świcie 15 sierpnia 1920 roku właśnie tędy miał wieść ostateczny atak bolszewików na Warszawę. Porucznik Stefan Pogonowski wraz ze swoim batalionem uprzedził atak wojsk sowieckich na Warszawę i przy wsparciu innych batalionów 28. pułku strzelców kaniowskich wyparł nieprzyjaciela z Wólki Radzymińskiej.To wydarzenie było momentem zwrotnym w całej bitwie o Warszawę, która 
     w powszechnej świadomości historycznej Polaków zapisała się jako „Cud nad Wisłą”. Podczas tej bitwy por. Stefan Pogonowski został śmiertelnie ranny. Pośmiertnie został awansowany do stopnia kapitana i odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Miał zaledwie 25 lat. Pogrzeb kpt. Stefana Pogonowskiego stał się wielką manifestacją patriotyczną. Został pochowany na cmentarzu w Łodzi, zaś miejsce bitwy i śmierci dzielnego oficera upamiętnia pomnik przy szosie Struga – Nieporęt w pobliżu Wólki Radzymińskiej. Ponadto Jego imię noszą ulice w Warszawie i Radzyminie – miejscowości, których bronił przed inwazją bolszewicką. Pamięć o kapitanie Stefanie Pogonowskim była zawsze żywa wśród mieszkańców Ziemi Radzymińskiej. Dlatego w maju 1991 roku bohaterski dowódca strzelców kaniowskich został Patronem Liceum Zawodowego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie. W ten sposób nasza Szkoła kultywuje chlubne tradycje patriotyczne związane ze słynną bitwą na przedpolach Warszawy, którą angielski dyplomata lord E. dAbernon nazwał „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata.