• Partnerzy

   • mebleradzymin
   • ZDZ Warszawa
   • facebook
   • ZDZ Radzymin
    • PRAKTYKI ZAWODOWE
    • Od 30 listopada 2020 r. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  • Godziny dzwonków

   Środa 18.05.2022
  • Kalendarz

    brak danych
  • Galeria zdjęć

    brak danych