• Kalendarz szkolny

    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 w Branżowej Szkole 

     I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie


     1 września 2020 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

     9 października 2020 r. – ślubowanie klas pierwszych

     23 – 31 grudnia 2020 r. – zimowa przerwa świąteczna

     18 – 31 stycznia 2021 r. – ferie zimowe

     1 – 6 kwietnia 2021 r. - wiosenna przerwa świąteczna

     22 czerwca 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

     25 czerwca 2021 r. – zakończenie roku szkolnego 2020/2021

     26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – ferie letnie


     Dni wolne od zajęć edukacyjnych z powodu świąt kościelnych i państwowych:

     11 listopada 2020 r. - Święto Niepodległości

     1 stycznia 2021 r. – Nowy Rok

     6 stycznia 2021 r. - Trzech Króli

     3 maja 2021 r. - Święto Konstytucji 3 Maja

     3 czerwca 2021 r. – Boże Ciało


     Dodatkowe dni wolne (Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U z 2017 r. poz. 1603).

     2 listopada 2021 r. - Dzień Zaduszny

     4 maja 2021 r. – egzamin maturalny – j. polski

     5 maja 2021 r. - egzamin maturalny - matematyka

     6 maja 2021 r.- egzamin maturalny – j. angielski

     4 czerwca 2021 r. - piątek po Bożym Ciele

     22 czerwiec 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


     Terminy spotkań z rodzicami

     16 września 2020 r. – spotkanie organizacyjne

     18 listopada 2020 r. – informacja o ocenach cząstkowych

     14 stycznia 2021 r. – informacja o wynikach klasyfikacji śródrocznej

     17 marca 2021 r. – informacja o ocenach cząstkowych

     19 maja 2021 r. – informacja o przewidywanych ocenach rocznych


     Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

     13 stycznia 2021 r.klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

     16 czerwca 2021 r. – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej