• Podręczniki

    • Szkolny zestaw podręczników dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego
     dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie

     w roku szkolnym 2019/2020

      

     L.p.

     Tytuł serii

     Tytuł podręcznika

     Autor podręcznika

     Wydawca

     Zakres

     kształcenia

     Data

     dopuszczenia

     Klasa

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     8

     10

     1.

     Język polski

     Odkrywamy na nowo

     Język polski

     Starożytność

     Średniowiecze

     Zakres podstawowy

     i rozszerzony.

     Podręcznik do szkół

     ponadgimnazjalnych.

      

     Język polski 2

     Renesans Barok

     Oświecenie.

     Zakres podstawowy

     i rozszerzony.

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych.

      

     Język polski część 3

     Język polski część 4

     Język polski część 5

      

     Urszula Jagiełło

     Renata Janicka-

     Szyszko

     Magdalena

     Steblecka-Jankowska

      

      

      

     Renata Janicka-

     Szyszko

     Magdalena

     Steblecka-Jankowska

      

      

      

      

      

      

     Ewa Dunaj

     Bogna Zagórska

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     rozszerzony

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     rozszerzony

     rozszerzony

      

     2012-02-07

      

      

      

      

      

      

      

     2012-02-07

      

      

      

      

      

      

      

     2013-07-11

     2013-07.10

     I

      

      

      

      

      

      

      

     I

      

      

      

      

      

      

      

     II

     II

     III

     2.

     Język angielski

      

     Marta Rosińska

     Lynda Edwardo

     Arkadiusz Mękala

      

     podstawowy

      

     rozszerzony

     2012-05-18

     I-III

     3.

     Matematyka

     Matematyka

     w otaczającym nas

     świecie.

     Podręcznik do klasy

     pierwszej liceum

     ogólnokształcącego

     i technikum

     Matematyka  w otaczającym nas świecie.

     Podręcznik 2

     Licea ogólnokształcące

     i technika

     Podręcznik 3

     Alicja Cewe

     Małgorzata Krawczyk

     Maria Kruk

     Alina Magryś-Walczak

     Halina Nahorska

     Alicja Cewe

     Małgorzata Krawczyk

     Maria Kruk

     Alina Magryś-Walczak

     Halina Nahorska

     Wydawnictwo

     Podkowa

     Spółka jawna

     podstawowy

     2012-05-08

      

      

      

      

      

      

     2013-05-20

      

      

      

     2014-05-28

     II

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     II

     4.

      

     Historia

     Historia.

     Zakres podstawowy.

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

      

     Historia 1. Część

     pierwsza. Zakres

     rozszerzony.

     Podręcznik dla szkół

     Ponadgimnazjalnych

      

     Historia 1. Część druga

     Zakres rozszerzony

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

      

      

     Janusz Ustrzycki

      

      

      

      

     Roman Czaja

     Malgorzata Strzelecka

     Jan Broniszewski

      

      

     Roman Czaja

     Malgorzata Strzelecka

     Jan Wroniszewski

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

      

     podstawowy

     2012-03-28

     I

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

      

      

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     rozszerzony

      

      

      

      

      

     rozszerzony

      

      

      

     2012-03-07

      

      

      

      

      

     2012-10-09

     II

      

      

      

      

      

     III

     5.

     Geografia

     Geografia. Zakres

     podstawowy.

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

     Zbigniew Zaniewicz

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     2012-02-17

     I

     6.

     Wiedza o   społeczeństwie

     Wiedza o   społeczeństwie.

     Zakres podstawowy.

     Podręcznik dla szkól

     ponadgimnazjalnych

     Maciej Batorski

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     2012-03-05

     I

     7.

     Chemia

     To jest chemia.

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

     Romuald Hass

     Aleksandra

     Mrzigod

     Janusz Mizigod

     Nowa Era

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     2012-02-03

     I

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     8.

     Biologia

     Biologia. Po prostu

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

     Karolina Archacka

     Krzysztof Archacki

     Krzysztof Spalik

     Joanna Stocka

     WSiP

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     2012-04-24

     I

     9.

     Fizyka

     Odkryć fizykę.

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

     Marcin Braun

     Weronika Śliwa

     Nowa Era

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     2012-02-09

     I

     10.

     Podstawy

     przedsiębiorczości

     Krok w przedsiębiorczość

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

      

     Zbigniew Makieła

     Tomasz Rachwał

     Nowa Era

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     2012-02-20

     III

     11.

     Informatyka

     Informatyka

     Zakres podstawowy

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

     Arkadiusz Gawełek

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     podstawowy

     202-02-15

     I

     12.

     Przyroda

     Przyroda. Przedmiot

     Uzupełniający

     Podręcznik dla szkół

     ponadgimnazjalnych

     Grzegorz

     Wojewoda

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     nie dotyczy

     2013-03-04

     II

     Przyroda .Przedmiot

     Uzupełniający

     Cz.2 Chemia

     Agata Sawicka

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     nie dotyczy

     2013-06-26

     II

     Przyroda. Przedmiot

     Uzupełniający

     Cz. 3 Biologia

     Agata Duda

     Jolanta Holeczek

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     nie dotyczy

     2013-09-04

     II

     Przyroda. Przedmiot

     Uzupełniający

     Cz. 4 Geografia

     Agata Łazarz

     Aneta Szczepańska

     Sławomir Sobotka

     Wydawnictwo

     Pedagogiczne

     Operon

     Spółka z o.o.

     nie dotyczy

     2013-11-26

     II