• Z życia szkoły

    •  

     Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


     13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu
     w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

      

      

     Od wiosny 1940 roku NKWD rozpoczęło regularny wywóz obywateli polskich wziętych do niewoli po 17 września 1939 roku. Wśród 22 tysięcy obywateli byli: oficerowie Wojska Polskiego - wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele, prawnicy. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy.

     Więźniów – Polaków,  zwożono z różnych miejsc: Starobielska, Ostaszkowa i Kozielska na egzekucję.

     Jeńcy ginęli od strzału w tył głowy. Ofiary dokonanej zbrodni były pogrzebane
     w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 roku.

     Polskich jeńców rozstrzelano na podstawie uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 roku. Nakazano w niej zamordowanie ponad 25. tysięcy polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w obozach
     i więzieniach na Ukrainie i Białorusi. Decyzja została jednogłośnie zaakceptowana przez członków Biura Politycznego - Stalina, Woroszyłowa, Mołotowa, Mikojana, Kalinina, Kaganowicza i Berię, którzy złożyli pod nią swoje podpisy.

     Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu pierwsi podali Niemcy 13 kwietnia 1943 roku. Dwa dni później radio moskiewskie zakomunikowało, że zbrodnię popełnili Niemcy w 1941 roku podczas zajmowania okolic Smoleńska.

     W wyniku działań oraz oświadczeń Międzynarodowych komisji uznano  jednoznaczne: odpowiedzialnych za zbrodnię katyńską, nazwaną ludobójstwem, trzeba postawić przed międzynarodowym sądem.

     Prawda o zbrodni katyńskiej była ukrywana przez ponad pół wieku. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku władze ZSRR przyznały, że zbrodnię popełniło NKWD. Jako winni wskazani zostali wówczas komisarz NKWD Ławrientij Beria i jego zastępca Wsiewołoda Mierkułow. 

      

      

     UWAGA KONKURS!!!

     13 kwietnia 2021 roku będziemy obchodzić Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. W ramach obchodów 81. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej zapraszamy do wzięcia udziału konkursie pt. „Katyń-Pamiętamy".

     Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu. Najlepsze prace konkursowe zostaną wyeksponowane w holu szkoły oraz opublikowane na szkolnej stronie internetowej i profilu Facebook.

      

     Zasady uczestnictwa:

     Tematyka:

     Prezentacja osób zamordowanych przez Sowietów w Katyniu, Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie, Charkowie oraz innych miejscach na terenie Związku Sowieckiego w ujęciu indywidualnym, jak i grupowym.

     Technika wykonania pracy dowolna, np.: farba plakatowa, akrylowa, akwarela, collage.

     Format karty: A-4, A-3.

     Uczestnicy konkursu: uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia w Radzyminie oraz ich rodziny.

     Prace należy przesyłać do 12 kwietnia na adres: biblioteka@zdz-radzymin.pl lub składać w sekretariacie szkoły.

      

     "Kurier W" z dnia 17 listopada 2020 r.

      
      
     Młodzież Branżowej Szkoły I Stopnia znowu pokazała, że jest WIELKA 😍💪😀 Szczególne podziękowania należą się Panu Władysławowi Kolatorskiemu, który był inicjatorem całego przedsięwzięcia 🙂
      
     Na grobie płk. Mieczysława Chojnackiego „Młodzika”
     Młodzież z Radzymina pamięta o legendarnym Żołnierzu Armii Krajowej i Bohaterze Polskiego Państwa Podziemnego. Po wykonaniu latem tego roku Pamiątkowej Tablicy, obecnie dzięki zaangażowaniu uczniów i grona pedagogicznego z Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego, a także wielu mieszkańców z naszego miasta udało się zebrać fundusze na wykonanie dwóch krzyży, które jeszcze przed Świętem Zmarłych zostały umieszczone na grobie naszego Bohatera: okazały krzyż katolicki i kopia Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski – wysokiego odznaczenia państwowego, które śp. „Młodzik” otrzymał pośmiertnie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
     Nie sposób wymienić w tym miejscu wszystkich Osób zaangażowanych w projekt. Szczególne podziękowania za życzliwość i pomoc dla: Agnieszki Tymińskiej, Bernadetty Stwory, Iwony Jaworskiej, Edyty Horodelskiej, Edyty Baranowskiej, Agnieszki Wardakowskiej, Barbary Dziedzic, Ewy Lenart, Mirosława Jusińskiego, Tomasza Orłowskiego, Pawła Sobieszczuka, Radosława Matery i Dominika Wize.
     Zdjęcia i tekst W. Kolatorski

      

      

     WOLONTARIAT!!!!

     Wzorem lat ubiegłych, kierując się chęcią dalszej pomocy z inicjatywy Pani Edyty Horodelskiej w Zespole Szkół Techniczno - Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka oraz Branżowej Szkole I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie została zorganizowana zbiórka żywności, ubrań i innych potrzebnych rzeczy dla Domu Dziecka w Równem. Do naszej akcji włączyło się w tym roku Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie.

     Dziękujemy za okazane serce wszystkim darczyńcom.

     O Domu Dziecka w Równem nie zapomnimy również w przyszłym roku 💪👍😍.

      

     Msza św. w intencji Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. oraz Ślubowanie klas I
     7 października 2020 r. Uczniowie oraz Grono Pedagogiczne Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie wzięli udział w uroczystej mszy św. by uczcić pamięć Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r., a szczególnie Bohaterów walk pod Radzyminem - kpt. Stefana Pogonowskiego, mjr. Stefana Waltera, kpt. Ryszarda Downara - Zapolskiego oraz porwanych 15 sierpnia 1920 r. przez bolszewików i zaginionych ks. Andrzeja Rudzkiego - wikariusza, i Dominika Rusiniaka - dyrektora szkoły powszechnej. Mszę świętą poprowadził bp Marek Solarczyk, podczas której dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej zaginionych ks. Andrzeja Rudzkiego i Dominika Rusiniaka. Serdeczne podziękowania dla Pana Władysława Kolatorskiego, Pani Edyty Baranowskiej oraz Pani Elżbiety Gajewskiej za przygotowanie dekoracji w kolegiacie z wizerunkami poległych Bohaterów.
     Po uroczystej mszy św. Uczniowie wraz z Nauczycielami udali się do szkoły, gdzie odbyła się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Pasowania Uczniów klas pierwszych. Na wstępie wprowadzono Sztandar Szkoły oraz odśpiewano hymn państwowy, po czym głos zabrała Pani dyrektor Bernadetta Stwora, która przywitała wszystkich zgromadzonych gości oraz powiedziała kilka słów do mających za chwilę złożyć ślubowanie Uczniów klas I. W dalszej części odniosła się do zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej składając wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w realizowaniu zamierzonych planów. Następnie Uczniowie klas I złożyli uroczyste ślubowanie, po czym Pani dyrektor dokonała pasowania, a wychowawczynie klas I - Pani Krystyna Ziemichód oraz Aneta Łukasiewicz wręczyły Uczniom akty pasowania na ucznia. W dalszej części głos zabrał Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radzyminie Pan Jerzy Stwora, który pogratulował Uczniom klas I przyjęcia w poczet Uczniów Branżowej Szkoły Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego, a następnie poinformował o nagrodzonych przez Dyrektora szkoły Nauczycielach oraz pracownikach administracji i obsługi. Kolejno głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Myśliwiec, która nie szczędziła słów pochwały dla ciężkiej pracy nauczycieli, życzyła również wszelkiej pomyślności i sukcesów nowo przyjętym Uczniom.
     Na zakończenie głos zabrała Pani dyrektor, która podziękowała wszystkim za udział w uroczystości oraz osobom zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości, a szczególnie Wychowawcom klas I - Pani Krystynie Ziemichód i Pani Anecie Łukasiewicz, Pani Ewie Konopackiej oraz Pani Tamarze Ziemichód - Jabłońskiej.
     Podziękowania składamy również dla:
     Pocztu sztandarowego: Bartosza Pawlaka, Weroniki Roszkowskiej oraz Aleksandry Piankowskiej
     Obsługi audio: Bartłomieja Gałuchy, Kacpra Łobody, Jakuba Skibowskiego, Jakuba Wójcika

      

      

      

     81. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego

     W sobotę 26 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystość z okazji 81. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Obchody odbyły się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich 1920. Uroczystość zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Radzymina we współpracy z Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Rajski Ptak” w Radzyminie i Międzyszkolnym Klubem Historycznym im. AK Ziemi Radzymińskiej pod patronatem Burmistrza Radzymina.

     Gratulacje dla przedstawicieli Klubu: naszej Pani dyrektor Bernadetty Stwory oraz Anny Regulskiej i Rafała Lewandowskiego wyróżnionych Odznakami Honorowymi ŚZŻAK za działalność na rzecz Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

      

     Święto Szkoły

      

     Święto Szkoły obchodzimy 25 maja, by uczcić pamięć naszego Patrona - kapitana Stefana Pogonowskiego. Szkoła nosi imię tego bohaterskiego dowódcy strzelców kaniowskich od 1991 roku.
     W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa, niemożliwe jest zorganizowanie uroczystych obchodów. W związku z pracami renowacyjno-konserwatorskimi Pomnika 28. Pułku Strzelców Kaniowskich w Wólce Radzymińskiej, Pani dyrektor Bernadetta Stwora z Panem Władysławem Kolatorskim oraz delegacją uczniów udała się na Cmentarz Poległych w 1920 roku w Radzyminie, by złożyć wieniec i zapalić znicze na mogile kaniowszczyków.
     Kapitan Stefan Pogonowski, dowódca I batalionu 28 pułku strzelców kaniowskich, uczestnik bitwy z bolszewikami w sierpniu 1920 roku, poświęcił życie walcząc w obronie zagrożonej Ojczyzny. Nazywany jest „Bohaterem Radzymina”.
     Urodził się 12 lutego 1895 roku w miejscowości Domaniewo, gimnazjum ukończył w Łodzi, a szkołę wojskową w Wilnie. Początkowo był dowódcą kompanii w wojsku rosyjskim oraz oficerem w korpusie gen. Dowbora-Muśnickiego, a później karierę wojskową związał z 10 Dywizją Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego. W wojnie polsko-bolszewickiej, jako dowódca I batalionu 28. Pułku Strzelców Kaniowskich, stoczył wiele zwycięskich bojów. Bronił Wilna, bił się pod Grodnem oraz na rzeką Żyzna.
     O świcie 15 sierpnia 1920 r. por. Stefan Pogonowski uprzedził atak wojsk sowieckich na Warszawę i wyparł nieprzyjaciela z Wólki Radzymińskiej. Podczas walki z bolszewikami por. Stefan Pogonowski został śmiertelnie ranny. Pośmiertnie został awansowany do stopnia kapitana i odznaczony krzyżem Virtuti Militari.
     Jego bezpośredni dowódca generał Lucjan Żeligowski napisał w swoim pamiętniku: „ …Był to moment zwrotny w historii wojny z Rosją bolszewicką. Straciliśmy wielu oficerów… jednakże śmierć Pogonowskiego – jest momentem historycznym… w tym miejscu odwróciła się karta wojny, nastąpił przełom psychiczny u nas i u Rosjan. (…) Pogonowski, wiedziony nadzwyczajnym instynktem, rozpoczął zwycięstwo naszej 10 Dywizji Piechoty pod Warszawą. Na tym polega wielkie znaczenie jego czynu – i w tym chwała jego żołnierskiej śmierci”.
     Kpt. Stefan Pogonowski został pochowany na cmentarzu w Łodzi, zaś miejsce bitwy i śmierci dzielnego oficera upamiętnia pomnik przy szosie Struga – Nieporęt w pobliżu Wólki Radzymińskiej. Ponadto Jego imię noszą ulice w Warszawie, Łodzi i Radzyminie.
     Szkoła kultywuje chlubne tradycje patriotyczne związane ze słynną bitwą, która w powszechnej świadomości historycznej Polaków zapisała się jako „Cud nad Wisłą”.

     Dzień Flagi Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

     Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej członkowie MKH im. AK ZR, uczniowie z Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, wzięli udział w akcji wręczania flag narodowych mieszkańcom naszej Gminy. Przedsięwzięcie spotkało się z bardzo miłym przyjęciem i w ciągu godziny rozdaliśmy ponad 150 flag i kilkadziesiąt chorągiewek w barwach narodowych. W akcji uczestniczyli uczniowie naszej Szkoły: Andżelika Słońska, Kamil Karpiński i Patryk Kiełczewski

      

     Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowany w Kobyłce przez  Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego. Asystę wojskową wystawiła 1 Warszawska Brygada Pancerna. W obchodach udział wzięli: Łukasz Kudlicki - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Adam Lubiak Starosta Wołomiński, Członkowie Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Jan Wnuk Prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i Władysław Kolatorski Prezes Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej. W uroczystościach uczestniczyli także radni, przedstawiciele placówek oświatowych, (w tym ze wszystkich pięciu radzymińskich szkół) Ochotniczej Straży Pożarnej, harcerzy z 4 Szczepu DH i GZ oraz wielu innych organizacji i stowarzyszeń. 

     Szkołę Branżową I Stopnia im. Stefana Pogonowskiego reprezentowała Pani dyrektor Bernadetta Stwora, Ewa Konopacka i Władysław Kolatorski wraz z 40 uczniami, członkami Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, którzy tworzyli poczty sztandarowe i zapewnili oprawę uroczystości.

     Uroczystości rozpoczęły się  godzinie 13.00 w Bazylice Świętej Trójcy  Mszą Świętą, po której poczty sztandarowe odmaszerowały na Plac  15-go Sierpnia na oficjalną część obchodów. Po odczytaniu listu Prezydenta Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka i przemówieniach, 1 Warszawska Brygada Pancerna poprowadziła Apel Poległych zakończony uroczystą Salwą Honorową i przedstawiciele zaproszonych gości złożyli wiązanki pod pomnikiem  poległych za Ojczyznę. Po części oficjalnej, licznie zgromadzeni goście mogli skorzystać z atrakcji zapewnionych przez Wojsko Polskie – obejrzeć  pokaz sprzętu wojskowego i zjeść grochówkę.

     O godzinie 16.00 w Sulejówku, na Skwerze Żołnierzy Wyklętych odsłonięto Kamień poświęcony Żołnierzom Wyklętym.  Społeczność naszej szkoły pomogła ufundować to miejsce pamięci, przekazując ponad 700 zł ze zbiórki przeprowadzonej wśród uczniów i pracowników Branżowej Szkoły I Stopnia im. Stefana Pogonowskiego. W uroczystości wzięli Pani dyrektor Bernadetta Stwora wraz z Panem Władysławem Kolatorskim oraz  grupą uczniów, którzy dumnie nieśli sztandary i sprawowali wartę podczas uroczystości.

     Po powrocie z Sulejówka, uczniowie z Panią dyrektor i Panem Władysławem Kolatorskim odwiedzili grób niedawno zmarłego  płk. Mieczysława Chojnackiego oraz mogiłę żołnierzy Armii Krajowej Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak” na Cmentarzu Żołnierzy Poległych w 1920 roku.

     Dziękujemy naszym Uczniom za to, że pamiętają o bohaterach i czczą ich pamięć podczas ważnych uroczystości państwowych.  Młodzież z Branżowej Szkoły I Stopnia im. Stefana Pogonowskiego  była największą grupą podczas wszystkich uroczystości.  Nieśli sztandary, transparenty, godnie reprezentowali naszą szkołę i miasto.

     Jesteśmy z Was dumni!