• Dni wolne

    •  

      

     ZARZĄDZENIE  Nr 1/2020/2021

      

      

     Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt Stefana Pogonowskiego w Radzyminie w sprawie wykazu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

      

     § 1

     Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
     z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2017 poz. 1603), Dyrektor Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt Stefana Pogonowskiego w Radzyminie ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla szkoły w wymiarze 6 dni.

      

     § 2

     Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

     2 listopada 2020 r. - Dzień Zaduszny

     4 maja 2021 r. – egzamin maturalny – j. polski

     5 maja 2021 r. - egzamin maturalny - matematyka

     6 maja 2020 r.- egzamin maturalny – j. angielski

     4 czerwca 2021 r. - piątek po Bożym Ciele

     22 czerwca 2021 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

                                                               

      

                                                                                                               § 3

     .Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.